มสธ. รับสมัครศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 พิมพ์ อีเมล์
       สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ใน 4  วิชาเอก *หลักสูตรและการเรียนการสอน * บริหารการศึกษา   *การประเมินการศึกษา   *การศึกษาทางไกล

          ติดตามรายละเอียด ได้ที่  http://www.stou.ac.th/   เลือก บัณฑิตศึกษา  โทรศัพท์ 042 292 500 ต่อ 106-109

ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  12/3/2551  
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร