วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

Image      เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี (www.bcnu.ac.th) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการศึกษาทางการพยาบาล ข่าวการฝึกอบรม/สัมนาของบุคลากร รวมไปถึงการแนะนำวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ

      ภายในเว็บไซต์ยังมีฐานข้อมูลห้องสมุด ระบบงานลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาอีกด้วย

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร