ขอเชิญพี่น้องชาวอุดรธานีเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550-2551 23 พฤศจิกายน 2551 พิมพ์ อีเมล์

      วิทยาสันตพล ขอเชิญพี่น้องชาวอุดรธานีเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550-2551 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551

      วิทยาลัยสันตพล ได้กำหนดให้มีงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2550 - 2551 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551

      ซึ่งบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตรครั้งนี้ เป็นบัณฑิตรุ่นที่ 9 โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธี (วันซ้อมรับปริญญาบัตร วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551)

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร