ทำไมถึงทำวงเวียนที่แยกนี้ พิมพ์ อีเมล์
สถานที่:บริเวณถนนเพาะนิยมมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนธรรมเจดีย์ (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเชื้อโชติ)

Image

NO.1 ทิศทางรถที่มุ่งเข้าสู่วงเวียน จากถนนเพาะนิยม(มาจากแยกศาลเทพารักษ์)
NO.2 ทิศทางรถที่มุ่งเข้าสู่วงเวียน จากถนนธรรมเจดีย์
NO.3 ทิศทางรถที่มุ่งเข้าสู่วงเวียน จากซอยข้างที่ทำการพรรคไทยรักไทยอุดรธานี
NO.4 ทิศทางรถที่มุ่งเข้าสู่วงเวียน จากถนนเพาะนิยม(มาจากแยกหนองสำโรง)

Image
วงเวียนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเชื้อโชติ

Image
เกาะกลางพร้อมสัญญาณไฟแดง บริเวณแยกหนองสำโรง

Image
เกาะกลางและสัญญาณไฟแดงบริเวณหนองประจักษ์แยกเทพารักษ์

Image
เกาะกลางที่จะเข้าสู่บริเวณหลังประมง หน้าที่ทำการพรรคไทยรักไทย

Image
บริเวณวงเวียน

Image
รถที่จะเข้าบริเวณวงเวียนต้องชะลอทุกครั้ง

Image
จากภาพนี้จะเห็นว่ารถยนต์จากภาพที่แล้วยังต้องรอเพื่อให้รถในทิศทางอื่นเคลื่อนออกไปจากวงเวียนก่อน ถึงจะไปต่อได้

Image
เกิดการรอจังหวะที่จะเข้าสู่วงเวียน แล้วจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง ถึงแม้ช่วงนี้ยังไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนก็ตาม

Image
วงเลี้ยวของรถปิกอัพในทิศทางนี้กว้างเกินกว่า รัศมีของวงเวียน ทำให้เกิดการกินพื้นที่ของเลนตรงข้ามเป็นสาเหตุของการติดขัดในบริเวณวงเวียนอีกด้วย

Image
ความสวยงามในตอนกลางวัน

Image
จากภาพนี้จะเห็นว่ารถที่มาจากทิศทางนี้ในตอนกลางคืนมีโอกาสที่จะพุ่งตรงเข้าชนวงเวียนได้เลย

Image

 Image

Image

Image

Image

สาเหตุที่ฟ้องด้วยภาพ:

1.วงเวียนเป็น Traffic Claming ประเภทหนึ่งที่ทำให้รถเกิดการชะลอตัว โดยเป็นการชะลอตัวซ้ำซ้อนจากสัญญาณไฟแดง ทำให้รถที่จะเข้าบริเวณนี้ต้องใช้เวลามากขึ้น

2.เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งวงเวียนนี้ อยู่กึ่งกลางระหว่างแยกไฟแดงทั้งสองด้าน

   2.1ด้านที่มาจากหนองประจักษ์บริเวณแยกศาลเทพารักษ์
   2.2ด้านที่มาจากสี่แยกหนองสำโรง

   ซึ่งระยะความยาวของรถเวลาติดไฟแดงในชั่วโมงเร่งด่วนมีความยาวจนถึงบริเวณวงเวียน ดังนั้นรถที่จะต้องเข้ามาในวงเวียนจะเกิดการติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนจนเป็นสาเหตุให้เกิดการติดขัดของทุกแยก

3.ทิศทางของรถที่จะเข้ามาใช้วงเวียนนี้มีหลายทิศทางมาก รวมถึงซอยบริเวณข้างๆโรงเรียนอนุบาลเชื้อโชติด้วย ทำให้รถที่จะเข้าสู่วงเวียนต้องรอจังหวะที่จะเข้าสู่วงเวียน ทำให้เกิดการชะลอตัวของทุกเส้นทาง

4.เกาะกลางถนนที่ตั้งขึ้นมาเองโดยไม่มีระยะห่างระหว่างเกาะกลางกับเลนด้านในที่ติดกับเกาะกลางถนน ซึ่งปกติจะอยู่ประมาณ 1 เมตร(ตามมาตรฐานกรมทางหลวง แต่ถนนในเมืองน่าจะอยู่ประมาณ 0.3-0.5 เมตร เพราะความเร็วต่ำกว่า) 

       ทำให้รถที่วิ่งเลนใน ต้องขับห่างจากเกาะกลางออกมาประมาณ 1 เมตร(ตามสัญชาติญาณของผู้ขับขี่ที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่สุด ทำให้ เลนที่ใช้จากปกติ 2 เลน จะเหลือ แค่เลนครึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความเร็วรถ ลดลงและเกิดการติดขัดของการจราจรมากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน

5.ถนนแบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีเกาะกลางถนน เพราะขนาดความกว้างของพื้นที่ในแต่ละเลน ออกแบบตามความเหมาะสมสำหรับรถวิ่ง 1 เลนอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานในการออกแบบถนนอยู่แล้ว

6.เกาะกลางที่ไม่ใช้สีสะท้อนแสง(สำหรับตอนกลางคืน) และไม่มี Traffic marking ที่ชัดเจน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น เหมือนหน้าโรงพยาบาลค่ายประจักษ์

7.รัศมีของวงเวียนเล็กมาก เกินกว่าที่จะให้บริการรถได้ หลายคัน ทำให้รถที่จะเข้าสู่วงเวียนทุกคันต้องรอให้รถจากวงเวียนออกไปก่อนถึงจะเข้าสู่วงเวียนได้

ข้อแนะนำ:

1.รื้อวงเวียน และเกาะกลางถนนออก

2.ติดป้าย หยุด(Stop sign) ในถนนที่มุ่งออกจากหลังประมง และเพิ่มสัญญาณไฟเตือนบริเวณนี้แทน

3.เพิ่มแสงสว่างที่แยกตรงนี้ แทนที่จะติดวงเวียน

4.ทำTraffic Marking ให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

 

       ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยปรับแก้โดยด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองอุดรธานีด้วยนะครับ และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆจุด ที่ยังมีปัญหาในด้านการจัดการจราจรในเมืองอุดรธานีอยู่อีกมาก แล้วผมจะนำข้อมูลมานำเสนอเรื่อยๆ.....โดยTransport Engineer

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร