เบอร์โทรศัพท์สำคัญๆสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุดร พิมพ์ อีเมล์
 
สายอุดรธานี-กรุงเทพฯ
 
เบอร์โทรศัพท์
1
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาอุดรธานี
0 4222 1489
2
 
407 พัฒนา
 
0 4222 2121, 0 4224 3800
3
 
ชาญทัวร์
 
0 4234 3403
4
 
โรสทัวร์
 
0 4222 1972, 0 4222 1444
5
 
บารมีทัวร์
 
0 4224 6329, 0 4222 3341, 0 4224 4134
6
 
บริษัท ล.รุ่งประเสริฐทัวร์ จำกัด
 
0 4234 3616
 
สายอุดรธานี-อุบลราชธานี
   
1
 
สายัณทัวร์
 
0 4222 1489
 
สายอุดรธานี-เชียงใหม่-เชียงราย
   
1
 
จักรพงษ์ทัวร์
 
0 4224 7765, 0 4222 1121
 
รถโดยสารไม่ประจำทาง
   
1
 
อุดรแก้วทัวร์
 
0 4224 3222, 0 4224 4747
2
 
ต้อยติ่งทัวร์
 
0 4224 4771-4
3
 
กรรณิการ์ทัวร์
 
0 4224 1378
4
 
อุดรพุทธรักษาทัวร์
 
0 4224 4869
5
 
อุดรขวัญใจทัวร์
 
0 4224 1298
6
 
ประยูรทรานสปอร์ต
 
0 4222 1467, 0 4222 1048
 
รถไฟ
   
1
 
สถานีรถไฟอุดรธานี
 
0 4222 2061
2
 
คลังง้วน (สถานที่จองตั๋วรถไฟ)
 
0 4222 1066
 
บริษัทขายบัตรโดยสารเครื่องบินและบริการอื่นๆ
   
1
 
บริษัท การบินไทย จำกัด สาขาอุดรธานี
- สำนักงาน
- สนามบิน
 

0 4224 3222, 0 4224 6697
0 4224 6567
2
 
บริษัท ออนไทม์ เอ็น อี
 
0 4224 6932
3
 
บริษัท คอสมอส
 
0 4232 4591-4
4
 
มาติโก้ทัวร์
 
0 4234 1848
5
 
เทพเจริญ
 
0 4234 3040, 0 4232 5519
6
 
ธาร์แอร์สกาย
 
0 4244 7506
7
 
มาติโก
 
0 4224 1547-8
8
 
อัลทิเน็ท
 
0 4224 4041, 0 4224 8606
 
โรงพยาบาล
   
1
 
โรงพยาบาลอุดรธานี
 
0 4224 8259, 0 4234 8888
2
 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 
0 4234 2777
3
 
โรงพยาบาล บน.23
 
0 4222 1111-2 ต่อ รพ.บน.23
4
 
โรงพยาบาลวัฒนา
 
0 4224 1031-3
5
 
โรงพยาบาลเอกอุดร
 
0 4234 2555
6
 
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
 
0 4234 3111
7
 
โรงพยาบาลหมอไพโรจน์
 
0 4224 8101-5
8
 
โรงพยาบาลชัยเกษม
 
0 4224 3385-9, 0 4224 0448
9
 
โรงพยาบาลรัตนแพทย์
 
0 4234 7959
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร