เงื่อนไขการขอเว็บบอร์ด+วิทยุออนไลน์+แชทรูม พิมพ์ อีเมล์

เงื่อนไขการขอเว็บบอร์ด+วิทยุออนไลน์+แชทรูม
จำนวนที่แจกทั้งหมด 300 ชุด (หมดแล้วหมดเลย)
สงวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่มีคุณสมบัติครบตามที่เรากำหนดเท่านั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก กลุ่มหรือชมรม ตามลำดับก่อนหลังที่ส่งรายละเอียดเข้ามา (มาก่อนได้ก่อน มาช้ามีสิทธิ์ไม่ได้)


สำหรับนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น

1.สำหรับเวบบอร์ดห้อง

     -ให้ส่งรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบดูแลเว็บบอร์ดมาที่เมล clickteams@gmail.com
     -ส่งชื่อ URL เว็บบอร์ดของท่านมาด้วยใน

     รูปแบบ name.udclubs.com
          เช่น UP612_25xx.udclubs.com (หมายถึง โรงเรียนอุดรพิทย์ห้อง6/12 รุ่น 25xx)

     ประกอบด้วย
          ชื่อย่อโรงเรียน+ชื่อห้องไม่มีเครื่องหมายทับ(/)
          ปีพ.ศ.ของรุ่น

2.สำหรับเวบบอร์ดชมรมของโรงเรียน

     -ให้ส่งรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบดูแลเว็บบอร์ดมาที่เมล clickteams@gmail.com
     -ส่งรายละเอียดชมรมพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษามาด้วย
     -ส่งชื่อ URL เว็บบอร์ดของท่านมาด้วยในรูปแบบ name.udclubs.com

เงื่อนไขการใช้เว็บบอร์ด+วิทยุออนไลน์+แชทรูม
     1.รูปแบบเทมเพลท และส่วนประกอบต่างๆในเทมเพลท จะถูกกำหนดโดย UDclick.com
     2.ไม่ควรนำเว็บบอร์ดไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม และกฎหมาย
     3.ไม่ควรนำเว็บบอร์ดไปใช้ในด้านการค้า
     4.เว็บบอร์ด+วิทยุออนไลน์+แชทรูม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
     5.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง รูปแบบและระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     6.หากเว็บบอร์ดของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเว็บบอร์ดของท่าน
     7.หากชื่อ URL ที่ส่งเข้ามาซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งเข้ามาเป็นรายแรกก่อน
     8.เวบบอร์ดและ URL เป็นสิทธิ์ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด
     9.หากท่านนำเว็บบอร์ดไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์หรือทำให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อทางบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเว็บบอร์ดของท่านได้ในทันที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับชมรมทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน
     1.ให้ส่งรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบดูแลเว็บบอร์ดมาที่เมล clickteams@gmail.com
     2.บอกรายละเอียด และ จุดประสงค์ของชมรม
     3.ส่งชื่อ URL เว็บบอร์ดของท่านมาด้วยในรูปแบบ name.udclubs.com

เงื่อนไขการใช้เว็บบอร์ด+วิทยุออนไลน์+แชทรูม
     1.รูปแบบเทมเพลท และส่วนประกอบต่างๆในเทมเพลท จะถูกกำหนดโดย UDclick.com
     2.ไม่ควรนำเว็บบอร์ดไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม และกฎหมาย
     3.ไม่ควรนำเว็บบอร์ดไปใช้ในด้านการค้า
     4.เว็บบอร์ด+วิทยุออนไลน์+แชทรูม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
     5.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง รูปแบบและระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     6.หากเว็บบอร์ดของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเว็บบอร์ดของท่าน
     7.หากชื่อ URL ที่ส่งเข้ามาซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งเข้ามาเป็นรายแรกก่อน
     8.เวบบอร์ดและ URL เป็นสิทธิ์ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด
     9.หากท่านนำเว็บบอร์ดไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์หรือทำให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อทางบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเว็บบอร์ดของท่านได้ในทันที

 

 

ส่งคำร้องขอมาที่ clickteams@gmail.com <<<<ส่งเลยดีแน่ๆ

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร