พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์
 

       ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี  ใกล้วัดโพธิสมภรณ์  ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2463  โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรรานุวัตร  สมุหเทศาภิบาล  สำเร็จราชการมณฑลอุดร  คุณหญิง  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนในจังหวัด  เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2468  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “ราชินูทิศ”  จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา  อาคารราชินูทิศได้ใช้เป็นอาคารสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง  เมื่อพ.ศ. 2473  และเมื่อปีพ.ศ. 2503  ใช้เป็นสำนักโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภู มิภาค  จนต่อมาพ.ศ. 2516  ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา 9  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  และในปีพ.ศ. 2547  จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานี  เป็นผู้ดูแลรักษา   อาคารราชินูทิศเป็นอาคาร  2  ชั้น  ก่อด้วยอิฐถือปูน  รูปทรงแบบตะวันตก  หลังคาทรงปั้นหยา  หน้าต่างโค้ง  มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าซุ้มประตู

       ปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  จัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ธรรมชาติวิทยา  ธรณีวิทยา  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

 
 
 

 

                                                      แผนที่<<<คลิกเลย

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร