ศาลเจ้าปู่-ย่า พิมพ์ อีเมล์
 
        เทพเจ้าแห่งความเมตตาได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  แผ่ความเมตตาแก่คนยากไร้  ผู้ใดมีทุกข์โศก  มักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไปหรือไปบนบานศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง  และมักจะได้รับบารมีจากเทพเจ้าปู่-ย่า  ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ  บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ  2  หลัง  สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตอำเภอเมือง  ถนนนิตโย  ทางไปจังหวัดสกลนคร  ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ  100  เมตร
 
เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพร
        นอกจากการกราบไหว้ด้วยธูป 30 ดอกแล้ว การกราบไหว้ศาลเจ้าปู่-ย่า ต้องถวายส้ม 4 ลูก พอกราบไหว้ครบทั้ง 6 จุดแล้ว ให้เดินไปที่สะพานเก้าเลี้ยว เชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อสวรรค์ และรับรู้ว่าขอพรอะไรไป เสร็จแล้วให้มากราบลาศาลปู่-ย่า พร้อมเอาส้มกลับมา 2 ลูก
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ประวัติศาลเจ้าปู่-ย่า | เคล็ดลับการไหว้ขอพร | 6 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าปู่-ย่า | คณะมังกร | คณะสิงโต | คณะเอ็งกอ | แผนที่

 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร