อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พิมพ์ อีเมล์
 
      ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด๗พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช 2399 ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่ามณฑลอุดรในสมัยต่อมา) ระหว่าง ร.ศ. 112-118 ทรงเป็นผู้ริเริ่ม (พ.ศ. 2436) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี

เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพร
      การกราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ฯ ขอพรเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งก้าวหน้า สอบราชการทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจต่างๆ สอบแข่งขันในด้านการศึกษา ศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เคล็ดลับ คือ การตั้งจิตอธิษฐานบนบานพระองค์ท่าน ด้วยการวิ่งแก้บนรอบอนุสาวรีย์ฯ และถวายม้ากับดาบ
 
อานิสงส์ของการสักการะกราบไหว้
      ทำให้เรามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปราศจากอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน ประสบความสำเร็จในการเรียน
 

 

                                             แผนที่<<<คลิกเลย

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร