มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย IFP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2551 พิมพ์ อีเมล์
       มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย  (Asian  Scholarship  Foundation)  เปิดเผยกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิฟอร์ด   (Ford  Foundation)  เปิดโอการให้บุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก  ในโครงการทุนที่มีชื่อว่า  Ford  Foundation  International  Fellowships  Program    หรือ  IFP

         เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก  IFP  เน้นการสรรหาผู้รับทุนที่มีความเป็นผู้นำ  สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  ผู้ที่มีความสนใจขอรับทุน  ต้องมีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ใน  19  จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อย่างน้อย  3  ปีขึ้นไป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี  สำหรับสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนนั้น  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฟอร์ด เช่น ศิลปะและวัฒนธรรม  สิทธิมนุษย์มนุษยชน  สื่อ  สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์  ฯลฯ  เป็นต้น  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย  โทรศัพท์  02-6551615-7  หรือทางเว็บไซต์  www.asianscholarship.org  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2551

 

ข้อมูลจาก ::   พนารัตน์ สุขใจ  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  26/2/2551  

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร