บอร์ดทอท.อัดโปรฯกระตุ้นโลว์คอสต์กลับดอนเมือง เผยซ่อมรันเวย์สุวรรณภูมิ 7วันเที่ยวบินล่าช้า12.6% พิมพ์ อีเมล์

 

 

บอร์ดทอท.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นสายการบินใช้ดอนเมืองแบ่ง 2 ช่วงๆ แรก 1ส.ค.-30 ก.ย. อัดโปรโมชั่นจุใจ ให้ส่วนลดLanding & Parking Fees 95% เน้นลดแออัดเหตุซ่อมรันเวย์สุวรรณภูมิ ส่วนช่วง 2 เริ่ม1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.58 ลด 10-30% “อนิรุทธิ์”เผยซ่อมรันเวย์ สุวรรณภูมิ 7 วันแรกมีเที่ยวบินล่าช้า 104 เที่ยวบิน หรือ 12.6% จากเที่ยวบินทั้งหมดวันละ 825 เที่ยวบิน โดยเฉลี่ย20-30 นาที
      

       ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท.ที่มีพลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี เป็นประธานเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมและจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) และสายการบินที่ไม่มีการเชื่อมต่อ (Point to Point) ที่ย้ายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)แล้ว โดยหลักการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 – 30 กันยายน 2555 จะเป็นมาตรการกระตุ้นการย้ายเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิมาใช้บริการที่ดอนเมืองเพื่อลดความแออัดและจำนวนผู้โดยสารที่เกินขีดความสามารถรองรับและการปิดปรับปรุงทางวิ่งของสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นช่วงที่ดอนเมืองจะมีการทดสอบระบบ (soft opening) การให้บริการก่อนเปิดให้เที่ยวบินย้ายกลับมาในเดือนตุลาคม
      
       โดยให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงและที่เก็บอากาศยาน(Landing & Parking Fees) และค่าภาระร้อยละ 95 และค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าเช่าพื้นที่และที่ดิน ค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอาคาร และค่าประกาศเที่ยวบิน
      
       ส่วนระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558 จะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและให้ส่วนลดค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการเคาน์เตอร์เช็คอิน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ให้ส่วนลดร้อยละ 30 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ช่วงที่ 2 ให้ส่วนลดร้อยละ 20 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557และ ช่วงที่ 3 ให้ส่วนลดร้อยละ 10 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
      
       สำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 36.5 ล้านคนต่อปี และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ สายการบินและผู้ประกอบการ ทอท.ได้เตรียมแผนปฏิบัติการย้ายปริมาณการจราจรทางอากาศบางส่วนจาก ทสภ.มาให้บริการที่ ทดม. โดย ทอท.ได้ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 บางส่วนเพิ่มจากที่ใช้งานปัจจุบันอยู่แล้ว รวมทั้งปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 Bus Gate และอาคารคลังสินค้า 1 รวมทั้ง ทอท.ได้บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารและภายนอกอาคารผู้โดยสารให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายจากบริการในทุกด้าน
      
       ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ กล่าวถึงการประเมินผลการซ่อมซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ ระยะทาง 1,620 เมตร ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง 7 วันแรก ว่า มีเที่ยวบินล่าช้าโดยเฉลี่ย 104 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 12.6 จากเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 825 เที่ยวบิน โดยมีความล่าช้าประมาณ 20-30 นาที ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
      
       โดยการปิดซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2555 นั้นเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของ ทสภ.ซึ่งจะมีเที่ยวบินขึ้น-ลงจำนวนน้อยกว่าปกติ ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร สินค้า และอากาศยานน้อยที่สุด และ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ ทอท.เนื่องจากทางวิ่งของ ทสภ.ได้มีการใช้งานมาตั้งแต่เปิดให้บริการ เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยได้รองรับเที่ยวบินกว่า 1,500,000 เที่ยวบิน จึงทำให้พื้นผิวทางวิ่งบางส่วนมีการหลุดร่อน ดังนั้น ทอท.จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงทางวิ่ง เพื่อให้การใช้งานทางวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
      
       อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมทางวิ่งขณะนี้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และคาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมทางวิ่งดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนด นอกจากนั้น ทอท.ได้มีการประสานและปรึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการบินพลเรือน (บพ.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airport Operation Committee : AOC) ผู้แทนสายการบิน และบริษัทบริการภาคพื้นตลอดเวลา รวมทั้งได้เปิดศูนย์ประสานงานในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะซ่อมแซมทางวิ่งแล้วเสร็จ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การบริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุด

ข้อมูลข่าวจาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร