พพ.เผยโรงงานโลหะ 48 แห่งลดใช้พลังงาน 10% พิมพ์ อีเมล์

 

 

       พพ.ปลื้มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานในการผลิตของโรงงานโลหะซึ่งเป็นกิจการขนาดกลางและย่อม 48 แห่ง สามารถลดใช้พลังงานลง 10% คิดเป็นมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท
      
       นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พพ.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม 9 ประเภท ได้แก่ อาหาร, สิ่งทอ, ไม้, กระดาษ, เคมี, อโลหะ, โลหะมูลฐาน, ผลิตภัณฑ์โลหะ และการผลิตอื่นๆ ด้วยงบประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้ทั้ง 9 อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มทักษะให้บุคลากรในโรงงานสามารถดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
      
       ล่าสุด พพ.ได้จัดทำโครงการดังกล่าวกับโรงงานโลหะ เนื่องจากมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง ซึ่งหลังจากได้เข้าไปให้ความรู้ แนะนำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมดังกล่าวตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ได้ผลสรุปดังนี้ โรงงานโลหะทั้ง 48 แห่งสามารถลดการใช้พลังงานลง 10% หรือคิดเป็นเงิน 24.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ พพ.ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมโลหะลง    ได้ 7 %
      
       เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% ต่อปี จากตัวเลขเฉลี่ยที่มีการใช้พลังงานประมาณ 23,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือใช้พลังงานสูงถึง 36% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ ซึ่งถือว่ากลุ่ม SMEs เป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูง

ข้อมูลข่าวจาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร