อพท. เน้นชุมชนมีส่วนร่วมสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน พิมพ์ อีเมล์       อพท.จัดงาน ครบรอบ 9 ปี “ก้าวใหม่ ก้าวยิ่งใหญ่ ก้าวตามวิถีไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เน้นชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเดินหน้าสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน
       
       องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน ครอบรอบ 9 ปี ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในชื่องาน “ก้าวใหม่ ก้าวยิ่งใหญ่ ก้าวตามวิถีไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 2-3 มิ.ย. 2555 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการจัด เสวนาผู้นำชุมชน ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง 7
       
       พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน ครั้งนี้เนื่องด้วย ทาง อพท.จัดตั้งครบรอบ 9 ปี ภายในงานได้มีการเชิญภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว และการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษทั้ง 7 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผ่านการการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งมีผู้นำชุมชน จากเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 7 แห่งได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พื้นที่พิเศษพัทยา พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษอู่ทอง เข้าร่วมการเสวนาในงานครั้งนี้
       
       ผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนคือเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน มีการประสานงานส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชน โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหลัก

ข้อมูลข่าวจาก : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร