วัดป่าภูก้อน ความงามที่หลบซ่อนในแดนอีสาน พิมพ์ อีเมล์
       เอาใจนักท่องเที่ยวที่ชอบความสวยงามของสถาปัตยกรรม และหลงรักเสน่ห์ของภาคอีสาน วันนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ จะพาไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภาคอีสานที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน (วัดป่าภูก้อน) จ.อุดรธานี วัดป่าที่มีสถาปัตยกรรมงดงา่มเป็นเอกลักษณ์รวมถึงมิติมุมมองที่น่าค้นหา เชื่อได้เลยว่าอีกไม่นานสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต

      วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ.นาคำใหญ่ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยรับผิดชอบดูแลงานด้านป่าไม้ ซึ่งทางวัดสามารถทำได้ดีเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากภาพมุมสูงและความเขียวขจีของแมกไม้นานาพัีนธุ์ที่มองเห็นเมื่ีอมาอยู่ในอาณาบริเวณของวัดป่าภูก้อน ซึ่งความสวยงามของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และอากาศที่บริสุทธิ์ เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ผมคิดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องชอบ
 
 
 

       พระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ถือเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก เพราะได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสองท่าน เป็นคนออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ของพระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า ในส่วนความงดงามที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น เริ่มตั้งแต่รอบพระวิหาร จะมี เสาเทพพนมและบัวยอดเสา จำนวน 22 ต้น แต่ละต้นจะมีรูปองค์เทพผู้บูชาพระบรมศาสดาหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองอยู่ปลายเสาของแต่ละต้น แบ่งเป็น มหาเทพ 5 องค์ และบุรุษเทพอีก 17 องค์

        รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีทั้ง ภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และภาพทศชาติซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพรากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาว ถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แม้ช่วงที่ผมไปเยือนวัดป่าภูก้อนรอบบริเวณด้านนอกของพระวิหารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากติดปัญหาการก่อสร้างช่วงน้ำท่วมทำให้วัสดุอุปกรณ์ไม่สามารถมาส่งได้ แต่ความงดงามโดยรวมก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป

        ภายในพระวิหารยังเป็นที่่ประดิษฐานของ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์ขนาดความยาว 20 เมตร สร้างขึ้นด้วยหินขาวอ่อนจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 - 2555 ซึ่งคณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2554 ออกแบบและแกะสลักองค์พระพุทธไสยาสน์โดย อาจารย์นริศ รัตนวิมล ยอดศิลปินประติมากรหินของไทย ส่วนฐานพระพุทธรูปจะมีภาพปั้นนูนต่ำหล่อทองแดงเรื่องราวของพระมหาปรินิพพานสูตร ช่วยเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจให้กับผู้ที่ศรัทธาและเดินทางมาถึงวัดป่าภูก้อนได้ชื่นชม

        นอกจากพระวิหารและพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีที่เป็นจุดเด่นของวัดป่าภูก้อนแล้ว ยังมี พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ที่อยู่่ในอาณาบริเวณเดียวกันถัดมาทางด้านล่างก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งมีศิษยานุศิษย์อยู่มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางขึ้นบันไดยาวเพื่อเข้ามายังเจดีย์เพื่อเข้าไปสักการะบูชา แม้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง

         การเดินทาง เมื่อมาถึง อุดรธานี ให้ออกทางหลวงเส้นจังหวัดหนองคาย ไปถึงหลักกิโมลเมตรที่ 13 แยกซ้ายไป อ.บ้านผือ อ.นายูง จนถึง บ.นาคำใหญ่ จะมีทางเลี้ยวเข้าวัดป่าภูก้อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08 1866 9752 , 08 1184 3743 แผนที่การเดินทาง "แผนที่วัดป่าภูก้อน คลิก"
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร