เร่งหาที่โรงเรียนรับนักเรียนกว่า 200 คนที่ตกค้างใน จ.อุดรฯ พิมพ์ อีเมล์

        ขณะที่ปัญหานักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 หลายโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี กว่า 200 คน ที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีที่เรียน คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้หารือเพื่อจัดหาโรงเรียนคู่ขนานให้กับนักเรียนแล้ว

       คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดหาโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 258 คนที่ยังไม่มีที่เรียนได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนคู่ขนาน หลังพบว่าโรงเรียน มีการแข่งขันสูง 3 แห่ง คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ไม่สามารถขยายห้องเรียนเพิ่มเติมได้

       นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีทั้ง 13 แห่ง ยังมีพื้นที่รองรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประมาณ 1,200 ที่ จึงเรียกร้องให้ผู้ปกครองรีบส่งบุตรหลานสมัครเข้าเรียน เพื่อให้กระทบต่อการเรียน

      สำหรับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจังหวัดเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.6 ซึ่งในปีการศึกษานี้เปิดรับนักเรียนทั้งสิ้น 4,950 คน แต่มีผู้สมัครกว่า 5,300 คน ทำให้นักเรียนกว่า 500 คนต้องพลาดหวัง

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร