'ดีเอสไอ'ชี้ มูลความผิดบอร์ด สกสค.ฮั้วประมูล พิมพ์ อีเมล์

          นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ และนายธานินทร์  เปรมปรีดิ์ รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 2 แถลงผลการตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การค้าของสำนักงนคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  หรือองค์การค้าคุรุสภา กรณีการจัดจ้างพิมพ์สมุดแจกจ่ายให้กับนักเรียน ซึ่งพบหลักฐานน่าเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสิทธิพิเศษ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 12
(ฮั้วประมูล) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าเสนอราคารายหนึ่งรายใดให้มีสิทธิทำสัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ

         นายธาริต กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องจากช่วงปลายปี 2554 ดีเอสไอได้รับการร้องเรียนจากนายอารีย์  สืบวงค์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา ที่ขอให้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าสกสค. ซึ่งน่าจะมีความผิดปกติ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการสอบราคาหรือประกวดราคา สร้างความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ เบื้องต้นได้ส่งสำนวนความผิดของนายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการ สกสค. พร้อมกับกรรมการ สกสค.รวม 11 คน ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกฎหมาย  ในส่วนของดีเอสไอเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันในอีกหลายโครงการ จึงได้สั่งการให้สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 เร่งตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสกสค.ย้อนหลังไปในปีต่างๆ ซึ่งขณะนี้พบว่าในปี
2550 สกสค.ได้จัดซื้อจัดจ้างวงเงินรวม  208 ล้านบาท  

         “อบจ.อุดรธานีเป็นหน่วยงานของรัฐ เห็นว่าการจ้างสกสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันจัดพิมพ์สมุด จะทำให้ได้ราคาถูกกว่า แต่กลายเป็นว่าโดนหน่วยงานของรัฐเล่นเสียเอง หากสกสค.ดำเนินการตรงไปตรงมา อาจทำให้มีเงินเหลือในการจ้างพิมพ์สมุดสำหรับแจกให้เด็กนักเรียนได้มากขึ้น ดีเอสไอจึงต้องเร่งตรวจสอบเพื่อหยุดยั้งไม่ให้การกระทำความผิดลุกลามออกไป”นายธาริตกล่าว


       ด้านนายธานินทร์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุดรธานี ได้ว่าจ้าง
สกสค.จัดพิมพ์สมุดจำนวน 3,555,555 เล่มราคาเล่มละ 9 บาท รวมเป็นเงิน 31,999,995 บาทแต่ สกสค.โดยมีนายเกษมกับพวก กลับไปว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินการแทน โดยไม่มีการประกวดราคา ซึ่งขัดกับมติครม.ที่ให้สิทธิพิเศษสกสค.สามารถจัดพิมพ์หนังสือเองได้  หากจะว่าจ้างเป็นกรณีพิเศษจะต้องประกวดราคาหรือสอบราคา โดย สกสค.ว่าจ้างบริษัทเอกชน 3 บริษัทในการจัดพิมพ์สมุด ประกอบด้วยบริษัท ซี อี ซี ไล้ท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด จัดพิมพ์สมุดตีเส้น ไม่รวมปก วงเงิน 13,695,997.86 บาท บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด พิมพ์ปกสมุด วงเงิน 2,587,021.82 บาท และบริษัทบิลเลี่ยน โปรพริ้นติ้ง จำกัด เย็บเล่มสมุด วงเงิน 1,493,333.10 บาท รวม เป็นเงิน 17,776,352.78 บาท ซึ่งดีเอสไอจะเร่งตรวจสอบว่าเงินส่วนต่าง 14 ล้านบาท จากงบประมาณกว่า 31 ล้านบาท  ตกอยู่กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบริษัทเอกชนทั้ง 3 แห่ง
   
        ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนดราคากลางของสมุดไว้  9 บาท แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นว่าราคากลางควรอยู่ที่ 6 บาท เนื่องจากต้นทุนการผลิตไม่เกิน 4 บาท นายธานินทร์ กล่าวว่า  กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าต้นทุนการผลิตไม่ถึง 9 บาท อาจจะต้องเสนอให้ปรับลดราคากลางลง ซึ่งกรณีการจ้างพิมพ์ของอบจ.อุดรธานี สกสค.ได้ตั้งงบไว้ที่ราคากลางคือ 9 บาท ทั้งที่ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าราคากลางมาก

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร