สธ.รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยลดอัตราเสี่ยงเอดส์ พิมพ์ อีเมล์กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัย ลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อเอดส์ หลังผลสำรวจพบวัยรุ่นใน กทม.มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

การจัดงานรณรงค์ครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด รักปลอดภัย ถุงยางอนามัย ..เอาอยู่ มีการจัดบูธรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัจจุบันพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี จากร้อยละ 17.33 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 19.31 ในปี 2553 และมีการใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 53.2 ซึ่งหากไม่เร่งป้องกันก็จะเผชิญกับการระบาดของเอดส์ระลอกใหม่

ขณะที่สวนดุสิตโพลล์ สำรวจพฤติกรรมการใช้และเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน อายุ 12-24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ พบเยาวชนร้อยละ 69 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วตั้งแต่อายุ 14-15 ปี ใช้ถุงยาง เพียงร้อยละ 52 โดย 1 ใน 3 เปลี่ยนคู่นอนแบบสวิงกิ้งบ่อยครั้ง

สำหรับทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อถุงยางอนามัยร้อยละ 43 เห็นว่าป้องกันโรคติดต่อทางเพศและเอดส์ได้ ขณะที่ร้อยละ 89 ไม่พกถุงยางอนามัย ขณะที่อีกร้อยละ 48 เห็นด้วยกับการพกถุงยางอนามัยติดตัวเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลข่าวจาก : ครอบครัวข่าว 3

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร