รัฐบาลเตรียมเยียวยาเหยื่อ 3 จชต. พิมพ์ อีเมล์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมเดินทางไปชี้แจงให้กับญาติผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สัปดาห์นี้ ก่อนพิจารณาจ่ายเงินเยียยา

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรับผิดชอบดูแลกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า จะเดินทางไปชี้แจงให้กับญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ศูนย์อำนวยการบริหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศอบต.ในสัปดาห์นี้ โดยแบ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เสียชีวิตในมัสยิดกรือเซะ และจุดอื่นๆ ทั้งหมด 12 จุด มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 107 คน และเหตุการณ์ที่อำเภอตากใบ มีผู้เสียชีวิต จากการสลายการชุมนุมทั้งหมด 78 คน และ ที่มัสยิดอัยปาแย จ.นราธิวาส 10 คน

พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อพิจารณาว่ากรณีใดจะได้รับการเยียวยา ซึ่งการเยียวยามีหลายรูปแบบ ส่วนจะได้รับการเยียวยาแต่ละรายเป็นเงิน 7 ล้านบาทหรือไม่ ขณะนี้มีหลักเกณฑ์ที่วางไว้อยู่แล้ว

ข้อมูลข่าวจาก : ครอบครัวข่าว 3
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร