พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน พิมพ์ อีเมล์

         

 

         นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนธรรม นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 07.00 . โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม

          โดยได้รับมุฑิตาจิตจากพระครูโพธิวรานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิวรารามและพระอาจารย์ วิชาญ วิชฺชโญ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองยาง ที่มีจิตศรัทธาสร้างป้ายชื่อโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย และในโอกาสทางโรงเรียนได้มีผู้บริจาคม้าหินอ่อนให้กับทางโรงเรียน จำนวน 15 ชุด เพื่อมอบให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         พิธีการในวันงานได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคชุดม้าหินอ่อนให้แก่ทางโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นครหาดใหญ่เกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ประเภทกีฬากรีฑาหญิง รุ่นอายุ 12 ปี มีนักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่

เด็กหญิง ปัทมา สุริโย

เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ภูสิงหา

และครูผู้ฝึกสอน คือ นายสัมฤทธิ์ บุรัมย์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครอุดรธานีสืบไป

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร