ตั้ง “ศูนย์ลิงแห่งชาติ” เพื่อวิจัยยา พิมพ์ อีเมล์


    
      เลขา วช.เผยร่วมกับจุฬาฯ ตั้ง “ศูนย์ลิงแห่งชาติ” เพื่อพัฒนายามาตั้งแต่ปี 53 และคาดได้ใช้ในปี 55 นี้ เบื้องต้นใช้ลิง 2 ชนิด คือ ลิงกัง ที่พบมากในเมืองไทยและลิงมาโมเซทตัวจิ๋ว
       
       ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่าได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ” โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 และจะได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ใช้ศูนย์ดังกล่าวภายในปี 2555 นี้
       
       เลขาฯ วช.กล่าวว่า ในการพัฒนายารักษาโรคตามเกณฑ์นานาชาตินั้น ต้องเริ่มทดลองยาในสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ก่อน เช่น หนูและกระต่าย เป็นต้น จากนั้นจึงทดลองกับสัตว์ที่ใกล้เคียงกับคนคือสัตว์ไพรเมท เบื้องต้นจะนำ “ลิงกัง” ซึ่งเป็นลิงที่พบมากในไทย และ “ลิงมาร์โมเซท” ลิงจิ๋วมาใช้ในศูนย์ไพรเมทดังกล่าว ซึ่งไพรเมทที่จะนำมาใช้ในศูนย์ต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะมีลิงหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีมาตรฐาน
       
       “ศูนย์ไพรเมทดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี เพื่อรองรับงานวิจัยด้านยา ตอนนี้ได้สร้างตึกแล้ว และจะลงนามอย่างเป้นทางการกับจุฬาฯ เร็วๆ นี้” ศ.นพ.สุทธิพรกล่าว
       
       ทั้งนี้ เป็นการเปิดเผยภายในการประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.55 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 10 คน ได้แก่ 1.ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2.ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.ศ.ดร.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       
       6.ศ.ดร.สำเริง จักรใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7.ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 8. ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9.ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 10.ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
       
       สำหรับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติทั้ง 10 คนจะเข้าพิธีรับรางวัลภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” วันที่ 2 ก.พ.55 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี โดยรับรางวัลพร้อมกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติอื่นๆ ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 รวมถึงรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร