Standard English Grammar (ปอนด์) พิมพ์ อีเมล์
       หนังสือภาษาอังกฤษ Standard เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต้น ซึ่งหนังสือมีการอธิบายที่ละเอียด ถึงแก่นเป็นคู่มือประกอบการสอนของคุณครู หรือ ประกอบการเรียนของนักเรียนได้


ข้อมูลจาก   http://www.naiin.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร