ไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเห็นแก่ใคร พิมพ์ อีเมล์

ข้อมูลจาก   http://www.naiin.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร