ปักกิ่งเตรียมผุดตึกสูงเสียดฟ้า ติดท็อป 10 โลก พิมพ์ อีเมล์
โฉมหน้าอาคาร "จงกั๋วจุน" ว่าที่สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในปักกิ่ง
       ซินหวาเผยแบบจำลองอาคาร "จงกั๋วจุน" สัญลักษณ์แห่งความทันสมัยของเขตเศรษฐกิจ CBD ซึ่งกำลังจะกลายเป็นตึกระฟ้าที่สูงสุดในมหานครปักกิ่ง และติด 10 อันดับแรกของตึกที่สูงที่สุดในโลก
       
       สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ปักกิ่งได้มีการจัดพิธีเปิดตัวโครงการก่อสร้างตึกระฟ้าขึ้นที่โซน15 เขต CBD (Central Business District) โดยสิ่งก่อสร้างที่จะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของย่านเศรษฐกิจสำคัญใจกลางกรุง ปักกิ่งนี้มีชื่อว่า "จงกั๋วจุน(中国尊)"
       
       ตามแบบแปลนระบุว่า อาคารแห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 1.1478 เฮกเตอร์ และมีความสูงมากกว่า 500 เมตร มีจำนวนชั้น 112 ชั้น(บนดิน 108 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น) ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จ "จงกั๋วจุน" จะกลายเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในมหานครปักกิ่ง และติดหนึ่งในสิบของตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเกิน 500 เมตรแห่งแรกในโลกที่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 8 ริกเตอร์ โดยตึกแห่งนี้จะเป็นที่รวมของสำนักงาน ธุรกิจ การเงิน และการท่องเที่ยวเอาไว้ด้วยกัน ยอดบนสุดของอาคารแบ่งเป็นส่วนชมทิวทัศน์ที่มีเพดานสูง 12 เมตร และส่วนภัตตาคารที่สามารถชมวิวไปด้วยซึ่งมีเพดานสูง 4.5 เมตร ณ ที่นี้ จะสามารถมองเห็นย่าน CBD และทิวทัศน์สำคัญของเมืองปักกิ่งทั้งหมด
       
       ทั้งนี้ ภายในอาคาร "จงกั๋วจุน" จะใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการใช้พลังงานทดแทน ใช้ผนังคุณภาพสูงที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
       
       ส่วนที่มาของคำว่า "จงกั๋วจุน" นั้น มาจากรูปลักษณ์ภายนอกของตัวอาคารมีลักษณะคล้าย "จุน(尊)" ซึ่งเป็นภาชนะจีนโบราณ ที่ด้านล่างแคบด้านบนบานออก
       
       มีการคาดการณ์ว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2555 ประเทศจีนจะมีตึกระฟ้ามากถึงร้อยละ 30 ของบรรดาอาคารที่สูงที่สุด 100 แห่งทั่วโลก โดยเว็บไซต์ Motiancity.com ได้จัดอันดับเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดของจีน ไว้ดังนี้ 1.ฮ่องกง มีตึกสูง 58 แห่ง 2.เซี่ยงไฮ้ 51 แห่ง 3.เซินเจิ้น 46 แห่ง 4.ก่วงโจว 44 แห่ง 5.หนานจิง 23 แห่ง 6.จงจิ้ง 18 แห่ง 7.เทียนจิน 15 แห่ง 8.อู่ฮั่น 13 แห่ง 9.ปักกิ่ง 13 แห่ง และ 10.ต้าเหลียน 11 แห่ง ขณะที่มีตัวเลขระบุว่าหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 (หรือเหตุการณ์ 9/11) เป็นต้นมามีการก่อสร้างตึกระฟ้าซึ่งมีความสูงกว่า 200 เมตร มากกว่า 350 แห่งทั่วโลก โดยครึ่งหนึ่งของตึกระฟ้า 350 แห่งนึ้ถูกสร้างขึ้นในประเทศจีน นอกจากนี้ก่อนปี พ.ศ. 2554 ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก 10 อันดับแรกนั้นเป็นตึกที่อยู่ในประเทศจีน (รวมไต้หวัน) ถึง 6 แห่งด้วยกัน

พิธีเปิดตัวโครงการก่อสร้างตึกระฟ้า "จงกั๋วจุน" ซึ่งจัดขึ้นที่โซน15 เขต CBD ปักกิ่ง
       

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในพิธีเปิดโครงการตึกระฟ้า "จงกั๋วจุน" อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวจีน
       

พื้นที่ที่กำลังจะกลายเป็นอาคารสูงเสียดฟ้า
       

แบบจำลองอาคาร "จงกั๋วจุน" ที่สูงกว่าอาคารโดยรอบอย่างเด่นชัด

ที่มาข้อมูล :  http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9540000120066

       
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร