"โคมไฟอมยิ้มดีไซน์" พิมพ์ อีเมล์

 


ชื่อสิ่งประดิษฐ์     :     โคมไฟอมยิ้มดีไซน์
วันออกอากาศ     :     15 สิงหาคม 2551
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์     :     คุณสมศักดิ์ ฐิตินันท์
สถาบัน     :     
ที่ปรึกษา     :     
ประเภท     :     ไอเดียอาชีพ   

ที่มาความสำคัญ     :           จุดเริ่มต้น โคมไฟอมยิ้มดีไซน์ ทำขึ้นแค่อยากสนุก ไว้เก็บสะสม และใช้ส่วนตัว ไม่ได้คิดขาย แต่ด้วยดีไซน์โดดเด่นที่ใครก็ต้องเหลียวมอง ช่วยให้ปัจจุบันกลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้ว โคมไฟที่ทำขึ้นมาจากตัวตนของวรวิทย์ ซึ่งชอบการ์ตูน และยังทำงานประจำออกแบบของเล่นเด็กด้วย ฉะนั้น โคมไฟที่ออกมา จึงมีลักษณะเป็นตัวการ์ตูนจากเทพนิยาม มีทั้งความน่ารัก และดูกวนๆ เปรียบเสมือนเป็นของเล่นชิ้นที่ใช้ประโยชน์ได้ โดยชุดแรกมีแบบต่างๆ เช่น เจ้าชาย นักรบ ยักษ์ตาเดียว เป็นต้น ไอเดียการคิดงาน “การคิดแบบของผม จะพยายามให้อยู่บนแนวคิดเดียวกันทั้งหมด และมีความต่อเนื่องจากชุดที่ 1 ไว้เพื่อเก็บสะสม ทุกตัวสามารถอธิบายเรื่องราวความเป็นมาได้ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะออกแบบใหม่ ปีละ 1 ชุด รวมถึงให้สินค้าที่ออกมาสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อไปมอบเป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญต่างๆ ได้เหมาะสม เช่น ปีใหม่ ฮาโลวีน”
หลักการและขั้นตอน     :     
ประโยชน์ในการใช้งาน     :     
ราคา     :  
   529 บาท
ที่มาข้อมูล : http://www.bectero.com/tv/brainchild/invention-detail.php?pid=122

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร