ทำต่างหู จากโครเช พิมพ์ อีเมล์
อุปกรณ์

    โครเช, ไหมพรม, อุปกรณ์สำหรับร้อยต่างหู, คีม, กรรไกร

วิธีทำ

   1. ถักโครเช ให้เป็นรูปวงกลมเล็กๆ
   2. จากนั้น นำอุปกรณ์สำหรับร้อยต่างหู มาร้อยใส่ด้านบน ดัดด้วยคีม
   3. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น


ข้อมูลจาก   http://p-dit.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร