อุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่รับคุณเข้าทำงาน พิมพ์ อีเมล์
อุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่รับคุณเข้าทำงาน ซึ่งคุณแสดงออกมา ในขณะใดขณะหนึ่งในการไปสมัครงาน

      1.ขาดความสำรวม หลุกหลิก ไม่มีสัมมาคารวะ
      2.วางท่ามากเกินไป มีท่าทีเหยียดหยามผู้อื่น
      3.มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองมากไป
      4.โต้แย้งในทุกๆเรื่อง ไม่ยอมรับเหตุผลผู้อื่น
      5.เป็นคนยอมรับมากเกินไป เห็นคล้อยตามในทุกเรื่อง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
      6.เล่าเรื่องราวของตัวเองไม่ได้ หรือ เล่าได้กระท่อนกระแท่นไม่ปะติดปะต่อ
      7.ชอบพูดคำสบถ ภาษาแสลง
      8.ไม่มีแผนงานชีวิตของตนเอง
      9.ไม่กล้าตัดสินใจ โลเล
      10.เป็นคนเฉื่อยชา ประเภทอะไรก็ได้


ข้อมูลจาก   http://www.friendjob.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร