โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน รู้ก่อนป้องกันได้ พิมพ์ อีเมล์
       โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน รู้ก่อนป้องกันได้” เล่มนี้ได้รวมความน่าสนใจของเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถป้องกันไว้อย่างทันท่วงที เช่น โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน สารอาหารที่สร้างและทำลายภูมิคุ้มกัน ความจำเป็นของอาหารเสริม การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ ซึ่งโรคนี้ถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวอย่างมาก เพราะหากปล่อยปละหรือละเลยจนบานปลายแล้วละก็ คุณอาจเสียชีวิตไปเลยก็ได้ หนังสือเล่มนี้จึงพร้อมที่จะนำสุขภาพดีมาสู่ตัวคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเมื่อเป็น “โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน” เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคต่อไป


ข้อมูลจาก   http://www.naiin.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร