Swedish Massage คู่มือการนวดสวีดิชที่ดีและเข้าใจง่ายที่สุด พิมพ์ อีเมล์
      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ 16 อาร์ตการ์ด 210 แกรม เคลือบยูวี 4 สี อาร์ตการ์ด 210 แกรม 4 สี คู่มือสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดธุรกิจนวดไทย และ/หรือ สปา, ผู้ประกอบอาชีพการนวด และผู้ที่ต้องการสมัครงานในร้านนวดไทย และ/หรือ สปา ทั้งในและต่างประเทศ โดยหนังสือและ VCD การนวดสวีดิชนี้ จะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนวดสวีดิช พร้อมบอกขั้นตอนของการนวดสวีดิชอย่างละเอียดในรูปแบบ VCD รวมถึงสิ่งที่ผู้นวดควรรู้ ทั้งความรู้พื้นฐาน ท่านวด ประโยชน์และข้อควรระวัง รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการนวดสวีดิชอีกด้วย


ข้อมูลจาก   http://www.naiin.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร