คุณสมบัติของนักเทนนิสที่ดี พิมพ์ อีเมล์


มีสมาธิ และ ผ่อนคลาย

            
• มีระเบียบวินัย
            
• มีน้ำใจนักกีฬา
            
• มีความมั่นใจ
            
• รักในการเล่นเทนนิส
            
• มีความมุ่งมั่น
คุณสมบัติของแชมป์
            
• สามารถควบคุมอารมณ์ได้
            
• มีจิตใจที่เข้มแข็งและแน่วแน่
            
          

มีความคิดด้านบวก
            
• รักการแข่งขันและเล่นด้วยความมุ่งมั่น
            
• มีความต้องการที่จะได้ความสำเร็จและมี แรงผลักดันที่จะเอาชนะ
            
• ทุกอย่างอยู่ในไม่กลัว และสนุกสนานในการแข่งขันความควบคุม
            
• เวลาแข่งขันไม่มีอาการเกร็งทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ
            
•สามารถผ่อนคลายและสงบนิ่งภายใต้ความกดดัน
            
•มีความตื่นตัวและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สนใจได้ดี
            
• มีความมั่นใจ เปี่ยมไปด้วยพลัง และพร้อมที่ จะเผชิญ เหตุการณ์ต่าง ๆ

ที่มาข้อมูล : http://www.thaijuniortennis.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร