ข้อควรรู้สำหรับผู้ปกครองนักกีฬาเทนนิส พิมพ์ อีเมล์


• พยายามสนใจหรือเน้นที่การเล่น (Performance) ของเด็กมากกว่าที่จะเน้นที่ผลของการแข่งขัน (Results or Outcome)

            
• ให้รางวัลเพราะเด็กตั้งใจหรือพยายาม หลีกเลี่ยงการให้รางวัลโดยดูที่ผลการแข่งขัน
            
• พยายามให้เด็กรู้ว่าเทนนิสเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเท่านั้น ย้ำให้เด็กเห็นถึงประโยชน์ของการเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ หลีกเลี่ยงการทำให้เด็กเข้าใจว่าเทนนิสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เช่นอย่าทำให้เด็กรู้สึกว่าเทนนิสสำคัญกว่าการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน
            
• ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนักเทนนิส ขอให้เห็นใจและพยายามเข้าใจถึงความกดดันทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก อันเนื่องมาจากความซับซ้อนและความยากของกีฬาเทนนิส
อย่าคิดว่ากีฬาเทนนิสไม่มีความกดดัน/เครียดหรือมีความกดดัน/เครียดน้อย
            
• ให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบ ซึ่งในเวลาเดียวกันก็เป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองและหัดให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง (Independence) อย่าทำให้เด็กๆ รู้สึกว่าต้องพึ่งพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
            
•ทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อการแข่งขันเทนนิส โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาตนเอง เน้นในเรื่องของการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบและ การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ผู้ปกครองควรแสดงความสนใจและมีส่วนร่วมในการเล่นเทนนิสของเด็กๆด้วย อย่าทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
            
• ระลึกเสมอว่าเด็กมีสิทธิเลือกที่จะเล่นเทนนิสหรือเลือกที่จะไม่เล่นก็ได้
            
• แสดงให้เด็กรู้ว่าท่านห่วงใยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอ อย่ายุ่งวุ่นวายกับการเล่นเทนนิสของเด็กจนมากเกินไป
            
• เตรียมตัวที่จะฟังและเรียนรู้ อย่าคิดว่าท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเทนนิส

ที่มาข้อมูล : http://www.thaijuniortennis.com/main/content.php?page=sub&category=12&id=27
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร