เชิญร่วมศักษาดูงานประเทศญี่ปุ่นด้านอาหาร เมืองฟุกูโอกะ พิมพ์ อีเมล์

"โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อ SMEs ในภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 4" [ อุตสาหกรรมอาหาร ]

  กิจกรรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-4 กันยายน2554
        1)  กิจกรรมการอบรมในห้องเรียน (1 วัน) ตามหัวข้อดังนี้
             a. มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปุ่น
             b. เทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
             c. ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์
        2)  กิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โรงงาน ดังนี้   
 
ชื่อโรงงาน                                           ประเภท                                                                      

Ichiban Shoukuhin Co.,Ltd.          ซุป/ซอส/เครื่องปรุงรส/อาหารกระป๋อง/อาหารแช่แข็ง                               

Nihon Senshoku Co.,Ltd.             อาหารแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น เครื่องทำความร้อนฆ่าเชื้อ   

Shiki Kamaboko Co.,Ltd.              สินค้าแปรรูปทางทะเล                                                                                             


Tsuru Miso Brewery Co.,Ltd.        ซอสถั่ว(หรือมิโซะ) รวมทั้งขายสินค้าเกี่ยวกับมิโซะ                                                 


Halloday Co.,Ltd.                         ซุปเปอร์มาร์เก็ต                                                                                                    

Seamon Co.,Ltd.                         ขนม เค้กข้าว ข้าวแดง                                       

                                                    

     3)  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง SMEs ไทยและ SMEs ญี่ปุ่น หรือ Workshop Exchange Party

**หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร