มูลนิธิสว่างพรกูศลระยอง เยี่ยมมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน (เม่งเซี่ย) จังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

               คณะ VIP มูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง (เม่งฮก) จัดทัวร์นำคณะร่วมเข้าเยียมมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน (เม่งเซี่ย) จังหวัดอุดรธานี และ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (เม่งกง) จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.54 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในเครือกู้ภัยสว่าง สร้างความสามัคคีปองดองในหมู่คณะ โดยมีท่านอดีตประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน นายสุรัตนชัย  ประสาทสวัสศิ์ศิริ และท่านประธานคนปัจจุบัน นายบรรจง  ฉัตรไพฑูรย์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความยินดีและดีใจ มาร่วมให้การต้อนรับ คณะ VIPสว่างพรกุศลระยอง อย่างอบอุ่น โดยท่านประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานและคณะ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับทั้งคณะ VIP สว่างพรกุศล และในวันพรุ้งนี้ จะแวะเยี่ยมเยียน มูลนิธิสว่างคงคา จ.หนองคาย ต่อไป

ข้อมูลจาก  อุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร