Join us on Facebook

Please wait..40 Seconds Cancel
Tab
ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว
ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักผู้จัดการสถานธนานุบาลภายในอาคารสถานธนานุบาลนครอุ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดินซอยโยธาวิจิตร
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดินซอยโยธาวิจิตร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ ภาคเร
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านแวร์ซาย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๒๒ สาย) รวม ๖ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อรถดั้มพ์เปอร์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง อุดร  
Tab
คลังจังหวัดอุดรธานี รายงานภาวะเศรษฐกิจอุดรฯ เดือนธันวาคม 54
ธนารักษ์พื้นที่อุดร แจ้งขยายเวลาการการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน
ขอเชิญชวน เข้าร่วมงานสัมมนา และพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค
รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
การประกวดภาพถ่าย “ความประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา”
เชิญร่วมบริจาคบูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการหอการค้า
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยลุ่มน้ำโขง”
เชิญชวนร่วมแข่งขันอุดรธานีมาราธอน ครั้งที่ 2
พิธีมอบค่าลอดใต้ถุน ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้สมัครกรรมการหอการค้าอุดรธานี
อุดรธานีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ ๑๑๘ ปี
หออุดร เปิดรับสมัครกรรมการสมัยที่ 14
จัดหางานอุดรฯ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย
ประชาสัมพันธ์ หน่วยราชการ  
Gold World
Gold World
Rate Euro : 1USD
Rate Euro : 1USD
Rate Euro : 1USD
Rate Japanese Yen : 1USD
ข่าวการเมือง >>
ข่าวเศรษฐกิจ >>
ข่าว SME >>
ข่าวต่างประเทศ >>
ข่าวอินโดจีน >>
ข่าวประเทศจีน >>
ข่าวกีฬา >>
ข่าวฟุตบอล >>
ข่าวบันเทิงในประเทศ >>
ข่าวบันเทิงต่างประเทศ >>
ข่าวเทคโนโลยี >>
ข่าวรถยนต์ >>
ข่าวการศึกษา >>
ข่าวท่องเที่ยว >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร