ประชาสัมพันธ์-ประชาสัมพันธ์การศีกษา

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา&nbsp; 2551&nbsp; ระยะเวลาการศึกษา&nbsp; 1&nbsp; ปี&nbsp; จำนวน&nbsp; 150&nbsp; คน&nbsp; <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โดยแยกเป็นเพศชาย&nbsp; 100&nbsp; คน และเพศหญิง&nbsp; 50&nbsp; คน&nbsp; ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 7,680 บาท&nbsp;&nbsp; สำหรับคุณวุฒิการศึกษา จะต้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)&nbsp; หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์)&nbsp; เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00&nbsp; ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3&nbsp; หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย) สัญชาติไทย เพศหญิงจะต้องโสด&nbsp; อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน&nbsp; 2551 ถึงวันที่&nbsp; 8&nbsp; พฤษภาคม&nbsp; 2551&nbsp; ณ&nbsp; ที่ทำการไปรษณีย์&nbsp; ทุกแห่ง&nbsp; ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์&nbsp; <a href="http://www.thailandpost.com/">www.thailandpost.com</a>&nbsp; ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง&nbsp; โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน&nbsp; 250&nbsp; บาท&nbsp; ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่&nbsp; ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง&nbsp; หรือดูประกาศได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี&nbsp; ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี&nbsp; โทรศัพท์&nbsp; 0-4222-3708&nbsp; ในวัน&nbsp; เวลาราชการ</p><p>ข้อมูลจาก ::&nbsp;&nbsp; พนารัตน์ สุขใจ&nbsp; ส.ปชส.อุดรธานี&nbsp; วันที่ ::&nbsp; 23/4/2551&nbsp;&nbsp; </p>
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 16
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร